Fáttát

Dáin siidduin gávnnat oahppanresurssaid main lea oahpahusčađahanplánat, duogášdieđut ja rávvagat máŋggaid áigeguovdilis fáttáid čiekŋudeapmái. Deaddil “Duogáš” fána ja fina iskame daid sierranas fáttáid gávdnan dihte duogášdieđuid daid birra, rávvagiid čiekŋudeapmái ja oahpahančađahanplánaid maid sáhttá atnit luohkkálanja oahpahusas.