Hopp til innhold

Utvikling av undervisningsressurser om konspirasjonsteorier

Utlysning av FoU-prosjekt

Er du opptatt av å forebygge og motarbeide konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning? Underviser du i lærerutdanningen eller videregående opplæring?

Dembra kan gi deg mulighet til å utvikle og prøve ut læringsressurser om denne tematikken med god hjelp av de fremste ekspertene på feltet i Norge.

Konspirasjonsteorier er et element i mange av de antidemokratiske bevegelsene som har vært på fremmarsj de siste årene. Ulike kriser og internett har bidratt til nye varianter og økende spredning av konspirasjonsteorier.

Forestillinger om fiendtlige krefter som utøver kontroll kan bidra til synkende oppslutning om demokratiske prosesser og institusjoner. Slike forestillinger kan dermed bli et hinder for demokratisk løsninger som er forankret i reell demokratisk debatt. Mistillit mot «offisielle» sannheter er et vesentlig element i konspirasjonstenkningen.

Forskningen om konspirasjonsteorier minner allikevel om at det er viktig å skille mellom rasjonell kritikk mot illegitim maktutøvelse og generaliserte forestillinger om «mørke krefter bak kulissene.»

Med utgangspunkt i skolens demokratiske samfunnsmandat, inngår innsikt i logikken bak konspirasjonstenkning og mekanismene som bidrar til oppslutning om konspirasjonsteorier i både lærernes profesjonskompetanse og den kritiske forståelsen elevene skal oppnå. Dette gjelder også bevissthet om forskjellen mellom legitim maktkritikk og konspirasjonstenkning.

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle læringsressurser for lærerutdanning og videregående opplæring som svarer på kompleksiteten i konspirasjonstematikken. En tverrfaglig tilnærming sammen med en kombinasjon av pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver er avgjørende for å lage ressurser av høy kvalitet.

Kravet for deltagelse er derfor å stille med minst tre kollegaer per institusjon, som skal dekke flere fag.

 

Om rammene for FoU-prosjektet:

 • Varighet: 06/23 – 12/24
 • Oppstartsworkshop med ledende eksperter fra konspirasjonsforskning
 • Utvikling og utprøving av undervisningsopplegg: skoleår 2023/2024 / H23/V24
 • Opp til 150.000 FoU midler per institusjon (som kan bl.a. brukes til frikjøp)
 • Evalueringsworkshop høsten 2024
 • Ressursene som utvikles hos de deltagende institusjonene vil inngå i en ressurspakke som publiseres på Dembra-nettsidene
 • Deltagerne forventes å levere et sluttprodukt (rapport) om sine funn gjennom prosjektet

Spørsmål om prosjektet og søknader rettes til:

Søknaden skal omfatte:

 • Navn på institusjon
 • Informasjon om de deltagende lærere og fag som inngår i utviklingsarbeidet
 • Kort beskrivelse om motivasjon til å delta i prosjektet
 • Tidligere erfaring med undervisning om tematikken
 • Budsjett

Søknadsfrist: 10. mars 2023