Webinar og foredrag

Ungdommers holdninger til jøder og muslimer

Hvordan vurderer ungdommer uttalelser og hendelser rettet mot jøder og muslimer? Hvor setter de grensen mellom akseptabel og uakseptabel? I dette webinaret presenterer Claudia Lenz funnene fra ungdomsundersøkelsen, som var en del av holdningsundersøkelsen som HL-senteret gjennomførte i 2021-2022.

Webinar avholdt 1. mars 2023. Kursholder: Claudia Lenz, MF og HL-senteret.

 

Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis

Hvordan integrere samiske perspektiver i undervisningen? Hilde Sollid og Åse Mette Johansen presenterer den ferske boka «Samisk i norskfaget. Fra plan til praksis».


Webinar avholdt 27. januar 2023. Kursholdere: Hilde Sollid og Åse Mette Johansen fra UiT. Konferansier: Kari Eilertsen, Narviksenteret.

 

Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis

Med blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna, professor Gert Biesta, og Spillpedagogene. Klikk her for fullt program.

Opptak fra digital Dembra-konferanse 9. mars 2022.

Memes og chan-kultur

Ekstrem humor (?) – og hvordan diskutere det i klasserommet?

Webinar avholdt 18. november 2021. Kursholdere: Marita Nygård fra Raftostiftelsen og Lars Petlund Breiby fra HL-senteret.

 

Bærekraft og skolens arbeid mot rasisme

Et utforskende seminar om sammenhengen mellom det tverrfaglige temaet bærekraft og skolens arbeid mot rasisme.


Webinar avholdt 10. november 2021. Kursholdere: Judith Klein fra Høgskolen i Innlandet og Claudia Lenz fra HL-senteret og MF.