Webinar: Ukraina og norsk skole

Tidspunkt: Tirsdag 22. mars, kl 14.15-15.45
Påmelding: Fyll ut skjema nedenfor.  Lenke til webinaret sendes ut til påmeldte på e-post.

Krigen i Ukraina ryster både voksne, barn og unge her i Norge. Alle møter krigen gjennom nyhetsbildet. Noen har venner og familie som er direkte rammet. Flyktninger fra krigen kommer også til Norge og norske klasserom.

Utfordringene for lærere er mange. Hvordan skal vi forstå det som utspiller seg i Europa i dag? Hvordan snakke med elevene om det? Hvordan hjelpe elever til å orientere seg i informasjonsflommen i Tiktok og andre sosiale medier? Hvilke muligheter finnes for å ta opp hendelsene i undervisningen? Hvordan sikre inkludering av alle, både elever med russisk bakgrunn og nyankomne flyktninger fra Ukraina?

Program:

  • Ellen Emilie Stensrud: Forklaringsmodeller for krigen i Ukraina og nytten av flere perspektiver.
  • Claudia Lena og Peder Nustad: Inkludering, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse som prinsipper for håndtering av utfordringene for skolen.
  • Utveksling med lærere og andre om hvilke utfordringer vi møter i klasserommene.
  • Oppsummering og avslutning.

Påmelding: