Å sette folk i bås

 • MÅL:

  Elevene kan reflektere over hvor lett vi har for å sette folk i bås basert på overfladiske og lettvinte kategoriseringer. Elevene snakker sammen om hvordan vi kan bli bevisst våre fordommer og skape kontakt på tvers av grupper.

 • TID:

  1 - 1,5 time

 • UTSTYR:

  Ark og penner, projektor for å vise filmsnutt

 • KOMPETANSEMÅL:

TV2 All that we share fra Moland FilmVimeo.

Intro

Vis filmsnutten “All that we share” (Wimeo, en reklame fra TV2 Danmark). Be elevene dele sine første tanker om hva denne videoen handler om. Forsøk deretter sammen med elevene å komme fram til en definisjon på uttrykket «å sette folk i bås». Lag for eksempel tankekart sammen på tavla. Bruk eksempler, og be elevene komme med egne eksempler.

Hoveddel

 1. Gi elevene ark og blyant og be dem tegne flere sirkler (eller båser) på arket. Be dem tenke over hvilke båser de selv eller andre på skolen, i nærmiljøet eller i storsamfunnet har lett for å sette folk i. Er det slik at vi tror og tenker mange ting om mennesker som vi setter i disse «båsene», uten egentlig å kjenne dem?
 2. Del elevene inn i grupper, og be dem sammenlikne det de har skrevet på arkene sine. Hvilke likheter og forskjeller finner de? Be elevene reflektere over om de tror at enkeltpersoner egentlig «passer inn» i båsene. Altså, stemmer våre forestillinger om gruppene egentlig med virkeligheten? Stemmer de for noen, for alle, eller for ingen i det hele tatt?
 3. Forklar begrepet stereotypi, hvis elevene ikke kjenner det fra før. Snakk med elevene om hvordan stereotypier forenkler virkeligheten og ikke tar høyde for variasjon innenfor grupper.

Avslutning

Reflekter sammen med elevene ved å lede en utforskende samtale med utgangspunkt i følgende (eller lignende) spørsmål:

 • Hvordan føles det å bli satt i bås?
 • Kan det å sette folk i bås hindre andres frihet? I så fall hvordan?
 • Kan det å sette folk i bås være begrensende for oss selv?
 • Hvorfor har vi så lett for å putte andre i bås?
 • Hva kan være årsaken til at generaliseringer eller stereotypier ofte er så vanskelige å gjennomskue eller forandre?
 • Er det mulig å slutte å sette folk i bås? Er det et mål å gjøre det mindre? I så fall hvorfor?
 • Hvordan kan vi tenke hvis vi ønsker å forsøke å unngå å dømme folk før vi kjenner dem?
 • Hva skal til for å bryte ned fordommer mellom grupper (eller gjenger)?
 • Hvilke aktiviteter eller handlinger kan få oss til å se forbi båsene og skape fellesskap på tvers?

 

De filosofiske spørsmålene over finnes også på nettstedet «Filosofiiskolen.no» https://filosofiiskolen.no/ under temaet «Fordommer og diskriminering». På dette nettstedet finner man også flere andre aktiviteter som inngang til samtaler om temaer som fordommer, diskriminering og identitet.