Argument, usaklighet eller personangrep?

  • MÅL:

    Elevene kan diskutere forskjellen mellom argument, usaklighet og personangrep.

  • TID:

    30 min

  • UTSTYR:

    Oppgaveark

  • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

Når en diskusjon får litt temperatur, blir uttalelsene gjerne litt mindre saklige, og noen ganger sklir de over i personangrep. Når en diskusjon ikke lenger handler om saken, men om å angripe eller tråkke ned på hverandre, kommer man ingen vei.
Samtidig er det ikke alltid lett å skille mellom hva som gjelder «saken» og når det treffer personen. Det gjelder «avsenderen», den som snakker, men også «mottageren». Noen ganger kan man oppleve at folk ikke tåler å bli sagt imot fordi de føler seg krenket av det. Men en krenkelse innebærer jo nettopp at det var personen som ble angrepet, ikke standpunktet eller argumentene hans/hennes. Det er altså viktig å øve seg i å holde disse tingene bedre fra hverandre.

Hoveddel

Elevene får delt ut oppgavearket og skal jobbe med oppgavene.

Last ned oppgavearket her.

Argument, usaklighet, personangrep

Avslutning

Som avsluttende øvelse kan elevene finne eksempler på usaklige utsagn eller personangrep og komme med forslag til hvordan de kunne blitt formulert på en annen måte for å få frem et standpunkt.