En skal bort

  • MÅL:

    Eleven kan identifisere og klassifisere begreper. Eleven reflekterer rundt sin egen og andres begrepsforståelse.

  • TID:

    30 min

  • UTSTYR:

    Penn og liste med begreper.

  • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

For å forstå verden rundt oss er vi avhengig av identifisering, klassifisering og generalisering. Øvelsen dreier seg om å trene begrepsforståelse ved å øve seg på identifisering og klassifisering.

Hoveddel

Elevene får grupper med fire og fire begreper – ett av dem skiller seg ut og skal bort. Elevene skal identifisere begrepet som ikke passer inn ved å sette en ring rundt begrepet.

Last ned listen med begrepsgrupper her.

En skal bort