Fakta og mening

  • MÅL:

    Eleven kan skille fakta og mening, og drøfte glidende overganger mellom fakta og mening.

  • TID:

    20 min

  • UTSTYR:

    Ark med fakta og meninger.

  • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

En konstruktiv metode for å skille fakta og meninger kan være å sette opp fire utsagn hvor ett skiller seg ut. I den første øvelsen står det i overskriften antallet meninger og fakta. I den andre øvelsen er vanskegraden økt ved at den opplysningen er utelatt.

Hoveddel

Her skal elevene ta stilling til om utsagn er fakta eller meninger.

Last ned oppgaveark med begge øvelser her.

 

Fakta og mening_1Fakta og mening_2