Fordi-setninger

Intro

Mange ord og fagbegreper kan knyttes til argumentasjon. I undervisningen må vi berøre de viktigste som standpunkt, premiss, holdbarhet og forskjellen på direkte og indirekte argumentasjon. Helt sentralt står konjunksjonen «fordi» som betyr «av den grunn at». Fordi-setninger tydeliggjør argumentasjon.

Hoveddel

I rammen under er det to eksempler på påbegynte fordi-setninger som elevene kan få i oppgave å fullføre:

Last den arbeidsark her.

Påstand og argument_Fordi setninger

I øvelser som styrker elevenes evne til å argumentere kan det være en fordel at øvelsene henter tema fra områder som er kjent for elevene – og hvor argumenter kan falle på urimelighet.

Avslutning

En god oppfølging er at elevene selv lager påbegynte fordi-setninger som de enten fullfører for hverandre eller som samles i en pool av læreren. Da er de hentet fra elevenes egen temasfære og de kan de brukes i mer sorterte øvelser og over tid.