Fakta, mening fordom

  • MÅL:

    Eleven kan vurdere og kategorisere utsagn. Eleven kan definere begrepene fakta, mening og fordom.

  • TID:

    30-40 min

  • UTSTYR:

    Arbeidsark

  • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

Skriv de tre begrepene fakta, mening og fordom på tavla/ smartboard e.l. Sammen med eleven bli dere enige om definisjonen på disse tre.

Hoveddel

Elevene får hvert sitt arbeidsark hvor de skal vurdere 11 utsagn og krysse av for hva slags type utsagn dette er: er det fakta, mening eller fordom? Be deretter elevene jobbe i par for å sammenligne svar og argumentere for kategoriseringen sin med utgangspunkt i definisjonene klassene ble enige om på forhånd.

Avslutning

Oppsummer i plenum der minst en påstand til hver av kategoriene blir gjennomgått.

Last ned arbeidsark med 11 påstander.

Fakta, mening, fordom