Hva er årsaker til radikalisering?

 • MÅL:

  Elevene kan reflektere rundt bruken av begrepet radikalisering og definere begrepet ved hjelp av ulike eksempler. Elevene kan analysere og diskutere forskjellige årsaker til radikalisering.

 • TID:

  120 min

 • UTSTYR:

  Ark og skrivesaker

 • KOMPETANSEMÅL: Videregående skole

Som forberedelse til timen kan læreren lese kapitlet ‘‘Radikalisering, ekstremisme og vold?’’

Intro

Forklar elevene hva som menes med radikalisering og hva det vil si å være radikal. Få frem at det er et komplekst fenomen, og meningen av begrepet er ofte et omdiskutert tema. Vis PPT-presentasjonen (Lysbilde 1 og 2) som kan lastes ned.

Hoveddel

 1. Be elevene notere ned hva de tror kan føre til at en person blir radikalisert.
 2. Vis dokumentaren ‘‘Min sønn, fremmedkrigeren’’ eller ‘‘Jihad: A Story of the Others’’. Begge dokumentarer er tilgjengelig på NRK nettsider.
 3. Be elevene notere ned årsaker til at de vi møter i dokumentarene, ble radikaliserte.
 4. Vis oversikten over mulige årsaker til radikaliseringen fra PPT-presentasjonen (lysbilde 3), og diskuter følgende spørsmål med elevene:
  • Hvilke årsaker sammenfaller med det som ble vist i dokumentaren?
  • Sammenfaller disse årsakene med det du selv noterte ned før du så dokumentaren?

Avslutning

Til oppsummering er det viktig å ta opp følgende punkter:

 • Forståelsen av radikalisering og årsakene som nevnes i dokumentarene kan være viktige for noen, men ikke for alle.
 • Årsaker som kan være avgjørende for en bestemt person, trenger ikke å ha like stor betydning for en annen. Årsakene er sammensatte. Radikalisering skjer på ulike måter, og forløpet kan variere.
 • Det er ikke mulig å forutse hvem som vil radikaliseres ut fra deres bakgrunn. «Får man de rette kontaktene, kan hvem som helst bli radikalisert, selv om noen er mer utsatte enn andre.»
 • Dokumentarene viser kun islamistisk radikalisering, men radikalisering forekommer også i andre sammenhenger, som for eksempel høyre- eller venstreradikalisme.

Som avsluttende spørsmål kan elevene diskutere i par: Hva kunne vært gjort for å forhindre at personene ble radikalisert? Svarene deles i plenum, og lærer kan supplere med punktene fra PPT-presentasjonen (lysbilde 4).