Hva vil det si å være norsk?

Intro

Stadig diskuteres det hva det vil si å være norsk. Diskusjonen er viktig for mange, og uenigheten kan av og til være stor. I et demokratisk samfunn er det et grunnleggende prinsipp at alle skal få være med og diskutere samfunnets identitet. Elevene skal jobbe sammen to og to. Del ut et ark til hvert par.

Hoveddel

Elevene skal nå diskutere de enkelte utsagn, og prøve å bli enige om et felles svar.
Be elevene om å begrunne hvorfor de har valgt de enkelte svarene.

Last ned oppgaveark her.

Hva vil det si å være norsk