Identitetskart

 • MÅL:

  Elevene kan reflektere rundt egen og andres identitet. Eleven kan reflektere rundt sin egen identitet som sammensatt.

 • TID:

  30 min

 • UTSTYR:

  Ark og penner. Lapper med tre hendelser.

 • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

Del ut et ark til hver elev, og be dem å skrive navnet sitt i midt på arket. Elevene skal nå svare på spørsmålet «Hva utgjør hvem du er?» Notér ned alle stikkord du kommer på som du mener «utgjør hvem du er». Til hverdags, hvilke stikkord ser du på som viktigst for hvem du er? Sett en strek under disse. Se på ordene på ditt «identitetskart» – lag en sirkel rundt de som innebærer at du tilhører en gruppe.

Hoveddel

 

Tre lapper deles ut med følgende tekster:

På en reise i utlandet har du vanskeligheter med å gjøre deg forstått.
—–
Du blir hardt skadet i en trafikkulykke og sitter i rullestol.
——
Du finner ut at foreldrene dine har adoptert deg.

Nå skal elevene se på tekstene de har fått utdelt, og jobbe med følgende spørsmål:

 1. Hvilke elementer av ditt «identitetskart» ville ha blitt påvirket av disse hendelsene?
  (Marker ved å sette en sirkel rundt. Du kan også krysse ut eller legge til noe)
 2. Diskuter med en eller to rundt deg hva denne øvelsen sier om hvem du er?
 3. Hvilke aspekter av din identitet kan påvirkes av ytre hendelser, er det noen aspekter som du anser som uforanderlig uansett situasjon?

Avslutning

Forslag til samtale etter øvelsen:

 • Var det forskjeller i vurderingen av hvordan de tre hendelsene ville påvirke den
  enkeltes identitet? Hvordan kan disse forskjellene tolkes?
 • I hvilken grad er vår oppfatning av oss selv avhengig av ytre faktorer og bekreftelse av
  andre mennesker?
 • Se igjen på de tingene du har skrevet om deg selv på identitetskortet ditt: Hvilke av
  disse tror du du ville kunne velge bort? Hvilke oppfatter du som «medfødt»?