Rangering av verdier

 • MÅL:

  Eleven kan reflektere rundt hvilke verdier som er viktige for seg selv og samfunnet.

 • TID:

  30 min

 • UTSTYR:

  Liste over verdier.

 • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole

Intro

Elevene får delt ut en liste over forskjellige verdier.

Last ned liste over verdier her.

Hoveddel

Del ut listen med verdiene til elevene, og be dem å jobbe med følgende oppgaver:

 1. Sett strek under de verdiene du mener er viktige.
 2. Hvilke av de verdiene du streket under handler mest om deg som enkeltperson, og hvilke handler mest om samfunnet som helhet? Sett en E for enkeltperson ved siden av de verdiene du mener handler mest om deg, og en S for samfunnet ved siden av de verdiene du mener handler mest om samfunnet. Du skal bare sette E eller S ved siden av de verdiene du streket under.
 3. Sammenlign gjerne to og to hvor mange E-er og hvor mange S-er dere har hver. Er det nokså likt, eller forskjellig? Diskuter hva likhetene eller forskjellene mellom dere skyldes. Det er greit å si at man ikke vil vise frem hvilke verdier man har streket under, dersom man mener at det blir for privat.

Liste over verdier