Ta stilling til

  • MÅL:

    Eleven skal stimuleres til kritisk tenkning ved å ta stilling til utsagn.

  • TID:

    90 min

  • UTSTYR:

    Arbeidsark med påstander og penner.

  • KOMPETANSEMÅL: Ungdomsskole Videregående skole

Intro

Å ta stilling til kan gjøres i enkle to eller tre kolonners avkrysninger eller i mer krevende skala-øvelser. Her følger tre øvelser.

Hoveddel

Øvelse 1:
I første øvelsen skal elevene ta stilling til utsagn ved å krysse av for JA, NEI og en utfluktmulighet i USIKKER.

Øvelse 2:
Andre øvelsen har noen flere alternativer. I eksemplet er det laget utsagn om kvinners rolle og stilling i samfunnet. Det å bruke likestillingshistorien og likestillingsdebatt som eksemplifisering i forbindelse med diskriminering er modellerende og lærerikt. Alternativene i denne øvelsen utfordrer elevene til å krysse av for om utsagnet eller påstanden stemmer helt, stemmer litt eller stemmer delvis. Også her får elevene en utfluktmulighet ved at de kan krysse av for vet ikke.

Øvelse 3:
En tredje øvelse differensierer mer og utfordrer elevene til å uttrykke grader av enighet eller uenighet. Eleven skal ta stilling til følgende påstander om grupper med rasistisk karakter ved å avkrysse innenfor en femdelt skala fra svært enig til svært uenig og vet ikke som alternativ.

Arbeidsmateriale

Last ned arbeidsark til alle tre øvelser.

Ta stilling til