Argument, osaklighet eller personangrepp?

  • MÅL:

    Eleverna kan diskutera skillnaden mellan argument, osaklighet och personangrepp.

  • TID:

    30 min

  • UTRUSTNING:

    Uppgiftsark

  • KOMPETENSMÅL:

Intro

När en diskussion blir mer upphetsad, blir uttalandena ofta lite mindre sakliga och ibland glider de över i personangrepp. Men när en diskussion inte längre handlar om sakfrågan, utan om att slå ner på varandra, kommer man ingen vart.
Samtidigt är det inte alltid lätt att skilja mellan vad som berör ”sakfrågan” och vad som riktas mot personen. Det gäller ”avsändaren”, den som talar, men också mottagaren. Ibland kan man uppleva att folk inte tål att bli motsagda eftersom de känner sig kränkta av det. Men en kränkning innebär ju att det var just personen i fråga som blev angripen, inte hens ståndpunkt eller argument. Det är alltså viktigt att öva sig på att bli bättre på att hålla isär dessa två saker.

Huvuddel

Dela ut uppgiftsarket till eleverna och låt dem jobba med uppgifterna.

Ladda ner uppgiftsarket här.

Avslutning

Som avslutande övning kan eleverna hitta exempel på osakliga utsagor eller personangrepp och komma med förslag på hur dessa hade kunnat formuleras på ett annat sätt för att förmedla en ståndpunkt.