Favoritfördomar

 • MÅL:

  Eleverna ska reflektera över fördomar, vilken roll de har för identiteten och hur de kan hanteras.

 • TID:

  45 min

 • UTRUSTNING:

  Ark och skrivsaker.

 • KOMPETENSMÅL:

Intro

I detta upplägg ska eleverna skapa en rollfigur och se framför sig vilka favoritfördomar denna figur har. Detta blir utgångspunkten för samtal kring vad fördomar är, vilka samband det finns mellan fördomar och identitet och hur man kan hantera och reflektera över fördomarna.

Huvuddel

Introduktion: Vad är fördomar? (7 min)
Fråga eleverna vad de förknippar med fördomar. Försök att plocka ut några centrala ledord ur samtalet. Här följer några ledord som ofta förekommer i definitioner av fördomar. Kom ihåg att eleverna ofta kan ha en god uppfattning om detta även om de använder andra ord än dessa. Punkterna kan även diskuteras. Är det till exempel så att fördomar måste vara negativa?

 • Generalisering – att man ser likhet mellan många i en grupp
 • Bristfällig och inte särskilt flexibel uppfattning om ”de andra”
 • Negativ uppfattning om andra

Rollfigur (4 min)
Be eleverna skapa varsin rollfigur, med information om ålder, namn, bostad, yrke, utbildning och intressen/hobbyer.

Figurens favoritfördomar (4 min)
Be eleverna skriva ner rollfigurens favoritfördomar, det vill säga vilka fördomar figuren ”njuter” mest av: uppfattningar om människor, grupper, handlingar och/eller vanor/beteenden som figuren verkligen ogillar.

Undervisningsdel: om fördomar (7 minuter)
Prata lite med eleverna om vad tillhörighet har att säga om vilka vi är och hur föreställningar om andra människor ger oss en förståelse för vilka vi är. Det är svårare att veta vilka vi är än vilka vi inte är. Du hittar bakgrundsmaterial här.

Samtala två och två (4 minuter)

 • Be eleverna presentera sin rollfigur och figurens favoritfördomar för bänkgrannen.
 • På vilket sätt ger fördomarna rollfigurerna bekräftelse?

Undervisningsdel: fördomar drabbar andra människor (7 minuter)
Prata med eleverna om hur fördomar kan drabba andra. Leta reda på exempel där fördomar kan vara helt fel i förhållande till verkligheten eller såra andra.
Fråga om någon av eleverna har tankar kring hur rollfigurens fördomar drabbar andra.

Samtala två och två (4 minuter)
Be eleverna att ge rollfiguren råd om hur figurens fördomar bör hanteras.

Avslutning

Plenumsamtal (8 minuter)
Be några av paren presentera:

 • Rollfiguren
 • Rollfigurens favoritfördomar
 • Hur bekräftar fördomarna figuren?
 • Vilka råd har eleverna om hur figuren bör hantera fördomarna?

Sammanfattningsvis kan du peka på att alla människor har fördomar, men det viktiga är att vi tänker igenom vad vi gör med dem.