Fakta, åsikt, fördom

  • MÅL:

    Eleven kan bedöma och kategorisera påståenden. Eleven kan definiera begreppen fakta, åsikt och fördom.

  • TID:

    30–40 minuter

  • UTRUSTNING:

    Arbetsark

  • KOMPETENSMÅL:

Intro

Skriv upp de tre begreppen fakta, åsikt och fördom på tavlan/whiteboarden eller liknande. Enas kring definitionen av dessa tre begrepp tillsammans med eleverna.

Huvuddel

Eleverna får varsitt arbetsark där de ska bedöma elva påståenden och kryssa för vad för slags typ av påstående detta är: är det fakta, åsikt eller fördom? Be därefter eleverna jobba i par för att jämföra svaren och argumentera för sin kategorisering med utgångspunkt från definitionerna som klassen enades om tidigare.

Avslutning

Sammanfatta med hela klassen där minst ett påstående för varje kategori gås igenom.

Last ned arbeidsark med 11 påstander.

Fakta, mening, fordom