Forumteater

Forumteater er rollespill der forestillingen skapes sammen med publikum. Forumteater tar opp en sosial situasjon der urettferdighet, diskriminering eller undertrykkelse skjer, ofte basert på fordommer mot den som opplever dette. Når publikum mener at en av skuespillerne burde handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Slik videreutvikles situasjonen for hvert bytte, og nye handlingsalternativer diskuteres av klassen.

Instrukser, tekster og oppgaver er samlet i egen pdf: Forumteater Trygt og inkluderende skolemiljø

Intro

Del klassen i grupper på fem. Hver gruppe får teksten ”Et trygt og inkluderende skolemiljø” utdelt. De leser teksten og jobber med oppgaver.

Hoveddel

Rollespillet finner sted. Hele klassen deltar som skuespillere og publikum. Rollene veksler.

Når publikum mener at en av skuespillerne burde ha handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Elevene diskuterer for hver gang scenen utspiller seg på nytt. Slik blir nye forslag til hvordan karakterene kunne ha handlet presentert og drøftet. Hva ønsket den som tok over rollen å oppnå med sin endring? Hvordan oppfattet medspillerne det nye handlingsforløpet? Hvordan oppfattet publikum endringene?

Avslutning

Avrund undervisningsøkten med drøfting og oppsummering. Hva sier dette rollespillet om hva som kan være i veien for en trygg og inkluderende skole? Hvordan kan skolemiljøet i enda større grad ta vare på alle? Hva kan læreren bidra med, og hvordan kan elevene bidra til dette?