Hvordan påvirke politikk og samfunn?

 • MÅL:

  Eleverna kan presentera minst två olika demokratiska kanaler för att påverka. Eleverna kan utarbeta en plan för hur enskilda personer kan påverka samhället.

 • TID:

  60–90 min

 • UTRUSTNING:

  Ark, pennor och dator.

 • KOMPETENSMÅL:

Som förberedelse inför lektionen kan läraren läsa kapitlet ”Hur förebygga radikalisering i skolan?

 • Terror sker ofta efter en process där man inte har fått gehör för sina synpunkter genom andra kanaler.
 • För att ungdomar inte ska attraheras av våldsamma ideologier är det viktigt att de har kännedom om lagliga demokratiska kanaler för att skapa förändringar i samhället.
 • Uppgiften kan göras efter att ni har jobbat med orsaker till radikalisering och därmed kopplas till frågan ”Vad kan hindra att någon blir radikaliserad?” (se både inledande textoch undervisningsupplägg om temat)

Intro

Vad kan man göra om man är missnöjd med något? Vissa personer tyr sig till våld för att kämpa för sin sak, men detta kan förvärra situationen. I en demokrati finns det många lagliga, icke-våldsamma metoder för att skapa förändringar.

Huvuddel

Presentera kampen för kvinnors rösträtt som ett exempel på att icke-vålds-aktivism kan ge resultat. Gå igenom tabellen som visar hur de bar sig åt för att åstadkomma förändring. Därefter ska eleverna jobba i grupper med sin egen fråga.

Ladda ner uppgiftsarket här.

Därefter ska eleverna jobba i grupper med följande uppgift:

Hitta något (en fråga) som ni inte är nöjda med. Det kan vara allt från miljöpolitik till regler på skolan. Skapa en konkret plan med åtgärder för hur ni kan skapa förändring.

Ladda ner uppgiftsarket här.

Avslutning

Grupperna presenterar sin fråga och metod för att skapa förändring och ger varandra feedback.

 • Vad skulle grupperna ha kunnat göra annorlunda?
 • Vilka andra kanaler skulle de ha kunnat använda sig av?