Identitetskarta

 • MÅL:

  Eleverna kan reflektera kring sin egen och andras identitet. Eleven kan reflektera kring sin egen identitet som sammansatt.

 • TID:

  30 min

 • UTRUSTNING:

  Ark och pennor. Lappar med tre händelser.

 • KOMPETENSMÅL:

Intro

Dela ut ett ark till varje elev och be eleverna skriva sitt namn mitt på arket. Eleverna ska nu besvara frågan ”Vad avgör vem du är?” genom att skriva ner ett antal ledord runt sitt namn.

Huvuddel

Tre lappar delas ut med följande texter:

På en resa i utlandet har du problem med att göra dig förstådd.
—–
Du blir svårt skadad i en trafikolycka och sitter i rullstol.
——
Du får reda på att dina föräldrar har adopterat dig.

Nu ska eleverna titta på texterna de har fått utdelade till sig och jobba med följande fråga:

 1. Vilka element av din ”identitetskarta” skulle ha påverkats av dessa händelser?
  (Markera genom att ringa in det. Du kan även korsa över det eller lägga till något.)
 2. Diskutera med en eller två av dina bänkgrannar vad denna övning säger om vem du är?
 3. Vilka aspekter av din identitet kan påverkas av yttre händelser, finns det några aspekter som du anser som oföränderliga oavsett situation?

Avslutning

Förslag till samtal efter övningen:

 • Fanns det skillnader i bedömningen av hur de tre händelserna skulle påverka individens identitet? Hur kan dessa skillnader tolkas?
 • I vilken grad är vår uppfattning av oss själva beroende av yttre faktorer och bekräftelse av andra människor?
 • Titta en gång till på de saker du har skrivit om dig själv på din identitetskarta: Vilka av dessa tror du att du skulle kunna välja bort? Vilka uppfattar du som ”medfödda”?