Vårt Dembra-år

Den här sidan innehåller verktyg som skolans projektgrupp kan använda för att vägleda arbetet med Dembra. Anteckningsfunktionen till vänster kan användas för att formulera centrala mål för Dembra-arbetet. Använd kalenderfunktionen för att upprätta årsplaner och få en översikt över planeringen och tidsfristerna. Längst ned på sidan finns en lista som visar alla läroplaner som du har lagt till i dina favoriter genom att stjärnmarkera dem.