Hopp til innhold

Hva er Dembra?

Skal ditt barns skole skole delta i Dembra? Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet. En skole som satser på Dembra, satser på fellesskap og deltakelse i et inkluderende skolemiljø.
Opplegget bygger på opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket Kunnskapsløftet.

Les mer om Dembra

Hvem står bak Dembra?

Dembra er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og opplegget er i tråd med opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket Kunnskapsløftet. Dembra tilbys skoler over hele landet, gjennom freds- og menneskerettighetssentrene Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Falstadsenteret, HL-Senteret, Nansen fredssenter, Narviksenteret, Raftostiftelsen.

Finn din nærmeste Dembra-tilbyder Informasjon til skolene

Hva skjer på en Dembra-skole?

Når skolen har valgt å bli Dembra-skole, igangsettes en grundig kartleggingsprosess der både elever og ansatte får spille inn sine opplevelser av hva som er skolens styrker og behov. Med utgangspunkt i disse innspillene velger skolen ett eller flere satsningsområder.
Innenfor dette satsningsområdet vil personalet over en periode på halvannet år delta på kurs, prøve ut ulike tiltak og motta veiledning fra Dembra. Mot slutten av perioden vil skolen få støtte til å videreføre det gode arbeidet etter at satsningen er over.

Gjennom hele prosessen jobber både elever og ansatte aktivt med Dembras kjerneprinsipper: inkludering og deltakelse, kunnskap og kritisk tenkning og mangfoldskompetanse.

Ta kontakt med skolen dersom du vil vite mer om din skoles Dembra-arbeid.

Ønsker du å tipse skolen din om muligheten for et Dembra-samarbeid?
Send dem lenken under:

Hvordan bli Dembra-skole?

Dembras spørreundersøkelse

Utgangspunktet for satsningen er en bred kartlegging av skolens styrker og utfordringer. Som en del av kartleggingen svarer skolens ansatte og elever på en anonym spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal danne utgangspunkt for skolens arbeid med inkluderende skolekultur. Svarene fra den enkelte elev er anonyme, og resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt.

Undersøkelsen er frivillig. Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal delta, melder du i fra til barnets kontaktlærer om dette.  Du som foresatt kan også be om å få se spørreskjemaet.

Infoskriv om spørreundersøkelsen

Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.

Fagfornyelsen, Opplæringens verdigrunnlag 1.6

Dembra støtter skolenes arbeid med å forebygge utenforskap og fordommer gjennom å styrke elevenes demokratiske kompetanse, i tråd med dette verdiprinsippet fra læreplanverket.

Utdanningsdirektoratet anbefaler Dembra

Hva sier skolene?

Hva sier lærere ved tidligere Dembra-skoler?

Annerledeshet i alle former kan skape utenforskap. Dette vil vi gjøre noe med.

Dembra kan løfte oss videre i arbeidet for et inkluderende samfunn.