Kontakt

Prosjektleder Peder Nustad
Dembra-veileder Harald Syse

Epost: dembra@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 00

Post:
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern
0318 Oslo

HLsenteret_logo