Hva vil det si å være norsk?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å kunne reflektere over ulike forståelser av hva det vil si å være norsk. Kunne forstå at identitet er sammensatt og ikke så lett lar seg definere.

 

Intro

Stadig diskuteres det hva det vil si å være norsk. Diskusjonen er viktig for mange, og uenigheten kan av og til være stor. I et demokratisk samfunn er det et grunnleggende prinsipp at alle skal få være med og diskutere samfunnets identitet.

I denne øvelsen skal elevene jobbe sammen to og to. Del ut et ark til hvert par.

Hoveddel

Elevene skal diskutere de enkelte utsagn og prøve å bli enige om et felles svar.
Be elevene om å begrunne hvorfor de har valgt de enkelte svarene.

Last ned oppgaveark her.

Hva vil det si å være norsk

Avslutning

Snakk med elevene om at det finnes ulike forståelser av hva det vil si å være norsk, og at dette spørsmålet ikke nødvendigvis har noen fasit. Drøft også hvordan et begreper som “norsk” eller “utenlandsk” kan oppleves inkluderende eller ekskludere for ulike mennesker i samfunnet vårt.