Hopp til innhold

Demokrati mot
fordommer og
utenforskap

For skole og lærerutdanning

Person with hands in front of face

Fagdag: Dagens muslimfiendtlighet og utfordringer for skolen

Mandag 29. november kl 9-15

Hva er muslimfiendtlighet, hvilken utbredelse har det i dag og hvordan spiller det inn i klasserommet? Hvilke erfaringer har ungdom med muslimfiendtlighet og hvordan snakkes det om islam blant elever? Hvordan kan undervisning bidra til å redusere muslimfiendtlighet og samtidig åpne opp for åpen utveksling mellom elevene?
Dembra inviterer til gratis fagdag for lærere og andre interesserte på HL-senteret i Oslo. Program for dagen kommer.

Meld deg på her! Andre arrangementer

Skole

Bakgrunnsstoff, undervisnings-opplegg og verktøy for forebygging på din skole.

Klikk her

Lærerutdanning

Ressurser og undervisningsmateriell for lærerutdannere, lærerstudenter og lærere.

Klikk her

Om Dembra

Dembra tilbyr kurs, veiledning og nettbaserte ressurser. 93 skoler og 11 lærerutdanningsinstitusjoner har deltatt i Dembra.

Les mer

Øvelser og undervisningsopplegg

I ressursbanken finner du klasseromsøvelser og andre ressurser til bruk i undervisningen, selvrefleksjon og til inspirasjon. Her er noen eksempler.

Delta i Dembra

Skoler som deltar i Dembra, får veiledning og kurs gjennom ett til halvannet år. Dembra støtter opp om skolens arbeid med læreplanene, fra de grunnleggende verdiene til tverrfaglige temaer og arbeidet i fagene. Utgangspunktet er skolens egne behov knyttet til fordommer, utenforskap og rasisme.

Les mer

Ordforklaringer

Rasisme, antisemittisme og gruppefiendtlighet. Myndiggjøring, mangfold og identitet. På Dembras hjemmesider møter du mange ord som sier noe både om hva skolen skal forebygge, og om redskapene for forebygging. Til lanseringen av dembra.no på nordsamisk har vi laget en ordliste med korte forklaringer på de mest sentrale begrepene. Ord og forklaringer står både på nordsamisk og på bokmål.

Gå til ordlisten