Mot utenforskap og hat i skolen

Dembra støtter skoler og lærerutdanninger i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger. På disse sidene finner du bakgrunnstoff, pedagogiske refleksjoner og undervisningsmateriell til bruk i skolen og lærerutdanningen, og for din egen utvikling som lærer.

Koronakrisen har skapt en ny situasjon for lærere, elever og studenter. Her finner du en samleside med noen opplegg fra dembra.no som er egnet til hjemmeundervisning/digital undervisning.